درباره ما

شهر زنجان داراى پيشينه تاريخى بسيار قديمى و كهن است  كه بر اساس يافته هاى تاريخى متعلق به دوران هخامنشيان و ساسانيان ، قدمت وتاريخ آن را را منتسب به دوران ساسانيان دانسته اند .

بر اساس نوشته هاى حمدالله مستوفى ( مورخ و نويسنده ايرانى قرن هشتم هجرى قمرى ) اين شهر را اردشير بابكان بنيانگذار سلسله ساسانيان پايه گذارى نموده و بدليل قرار گرفتن در مسير تجارى رى به آذربايجان از اهميت ويژه اى برخوردار بوده است .

زنجان علاوه بر وجود مراكز تاريخى كهن ، داراى صنايع دستى ارزشمندى است كه سبقه تاريخى برخى از آنان در رديف اول صنايع جهان جا دارد كه از جمله آنان ميتوان چاقو وظروف مسى را نام برد و در حال حاضر رتبه اول صنايع فلزى كشور را بخود اختصاص داده است .

  • رتبه اول توليد چاقو
  • رتبه اول توليد مليله
  • رتبه اول توليد ظروف و محصولات مسى

لذا نمايشگاه و سايت زنجان گالرى رسالت خود ميداند تا با ارايه صنايع دستى اصيل و با كيفيت از توليد به مصرف ، سفير لايقى براى معرفى صنايع دستى زنجان باشد .

آدرس نمايشگاه : زنجان، بلوار پرفسور ثبوتى، نمايشگاه بين المللى استان زنجان (گالری فرش و صنایع دستی)

تلفن :  02433412800

فاكس :   02433411000

ايميل : info@zanjangallery.com

بازخوردها